OFERTA

Punkt przedszkolny „Mali odkrywcy” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16. Nasza placówka pracuje cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmujemy dzieci od 2,5(3) do 6 lat. Nabór trwa cały rok i jest uzależniony od wolnych miejsc. Prowadzimy dwie grupy. Grupa Integracyjna na ul. Gościńczyk 5, gdzie możesz uczęszczać 18 dzieci oraz 4 osoba grupa terapeutyczna dla dzieci z autyzmem na ul Sosnowej 8.

„Mali Odkrywcy” zapewniają realizację podstawy programowej oraz autorskich programów edukacyjnych poprzez:

  • zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych form ekspresji twórczej
  • zajęcia muzyczno – rytmiczne
  • wycieczki
  • zajęcia z logopedą
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone w sposób dostosowany do wieku i możliwości dzieci – nauka przez zabawę
  • zajęcia integracji sensorycznej
  • dogoterapię
  • zajęcia gimnastyczne
  • zajęcia teatralne