KONKURS PLASTYCZNY

plakat-internet

 

Punkt Przedszkolny „ Mali Odkrywcy” zaprasza Dzieci do wzięcia udziału w między przedszkolnym konkursie plastycznym ,,Jak dwie krople wody”

  „ Mali Odkrywcy” to placówka integracyjna. Naszym celem przewodnim jest jak największy rozwój naszych podopiecznych, a także rozwijanie świadomości społecznej w tematyce niepełnosprawności. Nazwa konkursu została zaproponowana przez jednego z naszych wychowanków. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, będzie to wspaniała okazja do poruszenia owej tematyki wśród dzieci.

 CELE KONKURSU:

  • Wzbudzenie zainteresowania tematyką niepełnosprawności wśród najmłodszych
  • Rozwijanie pozytywnych postaw otwartości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych
  • Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

 

REGULAMIN KONKURSU:

REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy”, ul. Gościńczyk 5/9, 24-100 Puławy.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-7 lat.

3. Technika plastyczna: dowolna.

4. Format: praca płaska format A3 lub A4.

5. Kryteria oceny prac:

  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • samodzielność wykonania,
  • kreatywność

6. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wypełnioną kartą konkursową należy dostarczyć lub wysłać na adres:

Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy
ul.
Gościńczyk 5, 24-100 Puławy
Z dopiskiem „ Jak dwie krople wody”

7. Termin oddawania prac: 31 października 2017. Liczy się data otrzymania pracy przez organizatora.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 20 listopada 2017.

9. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.

10. Wyniki zostaną opublikowane na stronie: www.facebook.com/przedszkolepulawy

11. Dyplomy, podziękowania oraz nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas uroczystej wystawy.

12. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ekspozycję pracy podczas wystawy pokonkursowej.

13. Przekazanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na publikację przez autora na wszelkich polach eksploatacji z zachowaniem praw autorskich.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

15. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.przedszkole.pulawy.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –> POBIERZ <–

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami konkursu:

– Marzena Kowalik – marzenakowalik80@wp.pl
– Żaneta Bartuzi – zaneta.bartuzi@o2.pl
– Sylwia Grobel – sylwia-grobel@wp.pl