DOGOTERAPIA

bigstock-Baby-Girl-In-Summer-Dress-Sitt-38778343

Dogoterapia to proces terapeutyczno – edukacyjny. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów w oparciu o metody wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. W toku profesjonalnie dobranych ćwiczeń dziecko ma intensywny i bezpośredni kontakt ze specjalnie przygotowanym psem. Dzięki temu następuje prawidłowa socjalizacja dziecka, redukcja lęku i stresu. Proces psychoterapeutyczny i  edukacyjny przebiega harmonijnie i przyjemnie dla dziecka. Różnorodność bodźców dostarczanych podczas spotkania terapeuty, psa i dziecka ułatwia zapamiętywanie oraz pojmowanie świata. Wpływa na harmonijny rozwój wszystkich sfer:

magda (1 of 1)-5

 •  Fizycznej, poprzez:
  • usprawnienie funkcji motorycznych – motoryka mała i motoryka duża
  • usprawnienie umiejętności poruszania się na wózku
  • usprawnienie poczucia równowagi
  • aktywizacja w podejmowaniu działań

magda (1 of 1)-2

 • Psychicznej, poprzez:
  • usprawnienie komunikacji
  • usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
  • podwyższenie samooceny
  • redukcja lęku
  • obniżenie poczucia samotności
  • aktywizacja i dawanie poczucia bycia potrzebnym i ważnym
  • ułatwienie funkcjonowania w grupie
  • ułatwienie interakcji z innymi
  • gotowość do podejmowania ćwiczeń
  • rozwijanie empatii
  •  otwarcie na świat
  • wzrost opiekuńczości
  • wzrost zaufania

magda (1 of 1)-3

 • Edukacyjnej, poprzez:
  • zwiększenie zasobu słownictwa
  • ćwiczenie pamięci krótko i długoterminowej
  • kształtowanie pojęć takich jak kolor ,wielkość, kształt itp.
  • umiejętność socjalizacji
  • pobudzenie umysłowe

magda (1 of 1)-4

W naszym centrum opieramy się na  standardach organizacji DELTA USA, która wyróżnia trzy formy kontaktu terapeutycznego: AAA, AAT, AAE.

AAA Animal Assisted Activity – czyli spotkania z psem w celu nawiązania pozytywnej więzi pomiędzy terapeutą a dzieckiem, pobudzenia sfery emocjonalnej i zachęcenia do aktywnego uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.

AAT Animal Assisted Terapy – planowe, ustandaryzowane, profesjonalne zajęcia terapeutyczne z udziałem psa mające konkretny cel terapeutyczny z określoną, konkretną metodyką

AAE Animal Assisted Education – edukacyjne zajęcia z psem, rozwijające sferę intelektualną oraz świadomość przyrodniczą dziecka. Spotkania oparte są  na specjalnym programie dogoterapeutycznym bazującym  na obowiązującej podstawie programowej danego etapu edukacyjnego.

858887_608132569228548_1960798068_o

Dodaj komentarz