REKRUTACJA

Rekrutacja na rok 2021/2022

Oferujemy:

– zajęcia terapeutyczne dla każdego dziecka
– wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz terapeutów
– bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną
– specjalistyczne konsultacje, warsztaty dla rodziców
– realizujemy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– realizujemy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 534 633 324 lub centruminicjatywa@gmail.com