SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Sala doświadczania świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu i węchu.
Tego typu sala stwarza możliwość odbierania nowych bodźców, wzbogaca doświadczenia oraz pozwala miło spędzić czas w atmosferze pełnego relaksu, odprężyć się, wyciszyć.

0007_inicjatywa

Zabawy i ćwiczenia prowadzone w Sali Doświadczania Świata mogą być wartościowym uzupełnieniem zajęć prowadzonych w przedszkolu. Wpływają na rozwój procesów poznawczych u dzieci, pobudzają ich ciekawość, a także sprzyjają integracji. Mają także duże znaczenie podczas adaptacji dziecka w przedszkolu. Sprawiają, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa, redukuje się poziom lęku, dzieci stają się bardziej otwarte, a w przypadku dzieci nadpobudliwych zajęcia w tej sali wpływają na koncentrację i wyciszenie.

Dodaj komentarz