Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszej placówce realizujemy opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Razem opracujemy najkorzystniejszą dla Państwa dziecka terapię, która będzie brała pod uwagę wszystkie jego potrzeby.

Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju małego dziecka – to działania stymulujące rehabilituję, wspierające prawidłowy rozwój, zapobiegające pogłębianiu się stanu patologicznego, pozwalające na kompensację zaburzonych funkcji.
bigstock-Mother-and-Baby-playing-and-La-45058819Wyjątkowo duża plastyczność układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju sprawia, że organizm jest bardziej podatny na stosowane programy usprawniania. Zdobywane umiejętności łatwiej się generalizują i są trwalsze.
W programie wczesnego wspomagania rozwoju opieramy się na naturalnej zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń oraz nadprodukcji komórek nerwowych u małych dzieci, które można wykorzystać w procesie rehabilitacji, kompensując uszkodzenia i braki. Nowe połączenia tworzą się w odpowiedzi na różnorodne bodźce zmysłowe, które dostarczamy dziecku podczas np. kontaktu z psem, masażu, spotkań w sali doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz innych form wczesnej terapii.
Ta forma pracy jest szczególnie ważna dla wszystkich dzieci, u których podejrzewa się neurologiczne tło zaburzeń rozwoju.

Dlatego w naszym Centrum stawiamy na jak najwcześniejszą diagnozę i terapię. W zakresie wczesnej interwencji proponujemy również program wsparcia psychologicznego dla rodziców, którzy spodziewają się dziecka lub właśnie otrzymali diagnozę o nieprawidłowościach w rozwoju dziecka.