PLAN DNIA

6.30 – 8.00      Schodzenie się dzieci do przedszkola.Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 – 8.45     Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
8.45 – 9.00      Czynności porządkowo – higieniczne.
9.00 – 9.30      Śniadanie.
9.30 – 10.15    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.15 – 11.45  Spacer, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowej.
11.45 – 12.00  Czynności porządkowo – higieniczne.
12.00 – 12.30  Obiad.
12.30 – 14.00  Leżakowanie.
14.00 – 14.30  Czynności porządkowo – higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 14.45  Podwieczorek.
14.45 – 16.00  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, bajkoterapia. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Dodaj komentarz